Vinstrealisering

Visma bWise hjälper dig att hålla fokus på att vinst och uppföljning av vinster som realiseras.

Se till att vinsten realiseras

Vinstrealisering innebär planering och organisering för att utvinna fördelarna med en åtgärd och följa upp dessa vinster så att de faktiskt realiseras. Processen innefattar flera steg, såsom att identifiera en vinst (ökad effektivitet, kvalitet, ekonomisk vinst / besparing), att definiera roller och ansvar, planera genomförandet, genomföra förverkligandet och dokumentera förverkligandet. Det är viktigt att komma ihåg att ansvaret för vinstrealisering ligger hos företagsledningen och inte hos projektet.

På Visma bWise har vi aktiviteter för att stödja vinstrealisering. Vi har våra egna framgångshanterare som följer de större projekten noga för att säkerställa att kunden får en vinst.

 

Boka workshop: vinstrealisering