Rådgivning och projektledning

Råd från Visma bWise kan hjälpa till att identifiera alternativ, titta på kostnad / nytta och utvärdera "bästa praxis" inom Business Intelligence.

Projektledning

Inte alla företag har sina egna resurser som har expertis, kunskap eller förmåga att driva Business Intelligence och integrationsprojekt. Visma bWise erbjuder projektledare som kan planera, organisera, hantera och kontrollera projekt åt dina vägnar för att säkerställa att du får det du vill utveckla i största möjliga utsträckning inom den definierade tiden, kostnaden och ramverket. Projektledning är ett strategiskt kompetensområde inom Visma.

Rådgivning

Vi erbjuder också råd för att skapa bästa möjliga koppling mellan behov, ramvillkor och IT-lösning för att tillgodose behov. Vi fokuserar på att effektivisera och utnyttja företagets teknik, liksom de teknologimöjligheter som finns på marknaden.Beställ rådgivning & projektledning