Våra tjänster

Vi erbjuder konsulttjänster, förprojekt, utveckling, design, hantering och support inom Business Intelligence.Support

 

Boka en BI-strategi workshop

En business intelligence strategi kan vara extremt effektiv och affärskritisk - om den görs rätt. Vårt mål är att använda den kollektiva intelligensen som finns i varje företag för att ta datadrivna affärsbeslut som gör er verksamhet mer konkurrenskraftiga och lönsamma.

Rådgivning

Visma bWises erbjuder rådgivning som hjälper er att identifiera alternativ, titta på kostnad / nytta och utvärdera "bästa praxis" i området.

Vi erbjuder rådgivning imon:

 • Arkitektur och lösningsdesign
 • Målsättning och analys
 • Kartläggning och identifiering av behov


Förprojekt

Många har tydliga mål och projektmandat så att en BI-leverans kan börja på direkten. Men det kan vara så att förberedelserna resulterar i en annan och bättre lösning, som är snabbare och billigare eftersom projektets intressenter är mer anpassade. Visma bWise levererar främst i ett flexibelt format - och även flexibla projekt måste starta någonstans. Detta tittar vi på i våra förprojekt:

 • Mottagar analys: workshops med och kartläggning av användare, deras krav och förväntningar
 • Nuvarande situation: vad gör vi idag? Vad är bra och dåligt? Användaruppgifter och skapandet av en "fasett" så att vi vet hur vi ska föra samman en ny lösning
 • Datakvalitet och behov av sammanställning, kvalitetssäkring och historik utöver vad de professionella systemen själva kan tillhandahålla
 • Prototyper så att man kan se och lära känna en ny lösning
 • Planer och omfattningsberäkningar, projektorganisation och ansvarImplementering och utveckling

För att skapa fördelar för våra kunder är Visma bWise starkt engagerat i själva genomförandet av BI-projekten. Vi tillhandahåller implementering av:

 • Qlik-utveckling för snabb vinstutnyttjande av befintliga datakällor, vare sig detta är ett datalager eller direkt på professionella system
 • Fånga, sammanställa och historisera data, antingen i form av ett datalager eller mer direkt som en analytisk lösning (ETL)
 • Integrerade budgeterings- och planeringslösningar, antingen med hjälp av rullande prognoser eller mer klassisk budgetering
 • Datalager, både design och utveckling, prestationsoptimering och kvalitetssäkring. Facetter är Master Data Management och datakvalitetDesign och användarvänlighet

Visma bWise lägger stor vikt vid användbarhet och användarupplevelse. Design för Business Intelligence skiljer sig från till exempel webbdesign eftersom mycket av innehållet är numeriskt och att det finns höga krav på både översikt och detaljer. Tricket är att ta fram vad som är viktigt - kanske några specifika nyckeltal, avvikelser eller trender - men i begränsat utrymme. Det är därför vi ser på design och användbarhet som ett separat område inom BI. Detta inkluderar:

 • Processförståelse, så att lösningen anpassas till användaren och uppgifterna, inte tvärtom
 • Layout och informationsdesign så att lösningen kommunicerar vad den behöver, lätt att läsa och tydlig
 • Grafisk design, färganvändning och presentation/li>Förvaltning

Alla IT-lösningar som är i aktiv användning behöver hanteras. Hantering involverar den löpande hanteringen av ändringar (korrigera mindre fel, lägga till nya funktioner, ansluta en ny källa) som kommer efteråt. Dessutom handlar det om lösningssupport, dvs ansvar för den totala lösningen, inte bara produktstöd som ingår i underhållsavgiften. Som tillval kan även operativt arbete och övervakning inkluderas. Förvaltningen kan också täcka vidareutveckling och små justeringar som inte passar bra i ett projektformat.

Varför ska du låta Visma bWise förvalta?

  • Vi har våra egna professionella resurser som kommer fram med en lösningen
  • Arbetsmetoder för att sprida kunskap i teamet, både om teknik och kundlösningar
  • Små utvecklingsuppgifter, tillägg och justeringar kan inkluderas
  • Det frigör dina interna resurser så att de kan fokusera på ny utveckling och värdeskapande
  • Du blir mindre sårbar eftersom fler känner till lösningen

Vad ingår?

 • Periodisk hälsokontroll och inspektion
 • Tillgång till resurser inom givna tidsfrister så att vi kan vidareutveckla lösningen tillsammans
 • Vi håller dig uppdaterade om dina lösningar, så vi är snabbt på plats när behovet uppstår
 • Minskad timpris vid användning av resurser


support~~POS=TRUNC

När du köper licenser för programvara via Visma bWise får du något mer än när samma programvara köps från tillverkaren. Alla större mjukvaruleverantörer erbjuder supporttjänster, vanligtvis som en del av standardunderhållsavgifterna. Du behåller denna standardtjänst, men du får också norsk, nära och snabb support när du behöver den. Vi på Visma bWise erbjuder följande support:

 • Direkt tillgång till någon som känner dig och din miljö
 • Erfaren lösningsarkitekt i det första samtalet, och vi konfererar internt så att du inte behöver upprepa dig själv
 • Snabbinloggning med dig eller andra praktiska sätt att avsluta.

Du förlorar ingenting, vi registrerar också problemet hos leverantören, och du är fri att följa ärendet.

Kostnadsfri demo, frågor eller funderingar?

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke


Niclas Wigh

0733-93 53 58
niclas.wigh@visma.com