Analytics for Power Platform

Standardiserade och self-service business intelligence-lösningar i Power BI.

Visma bWise utvecklar en ny produkt inom business intelligence och vi letar nu efter pilotkunder. Projektet är lämpligt för små och medelstora företag med behov av en ny BI-lösning byggd på Microsofts Power Platform.

Vad är Analytics for Power Platforms?

Analytics for Power Platforms är en standardiserad BI-lösning inbyggd i Power BI. Produkten förenklar processen kring datastrukturering, vilket ofta är den mest komplicerade och tidskrävande processen för att skapa en BI-lösning. Genom att standardisera insamlingen av data från olika källor kan vi skapa standardiserade applikationer som är associerade med dina data. I dessa applikationer hittar du vad som normalt är mest relevant att inkludera i en redovisningsapplikation, en försäljningsapplikation, en marknadsföringsapplikation etc. För redovisning kan det vara en P&L, en finansiell instrumentpanel, redovisning kontra budget / prognos och utvecklingsgrafer.

Många nordiska företag har redan Power BI inkluderat i sitt Microsoft-paket. Lösningen utvecklas därför i Power BI så att tröskeln för att lära sig och använda verktyget är lägre, för att inte tala om investeringskostnaderna.

power-platforms-kristin.jpg

power-platforms-dashboard.jpg

Business Intelligence för små och medelstora företag

Standardisering av processen förenklar hur BI implementeras. Detta resulterar i lägre produktionskostnader och därmed lägre kostnader för dig som inte vill köpa en helt utvecklad BI-produkt.

För företag som behöver mer anpassad analys eller med komplexa och ovanliga datakällor är en bredare BI-plattform fortfarande att föredra. Om ditt företag däremot vill ha en standardiserad insikt, snabbare databehandling och bättre användbarhet än Excel till ett rimligt pris kommer detta att vara deras produkt.

Är du vår pilotkund?

Produkten är under utveckling och vi letar därför efter pilotkunder för projektet. Inledningsvis vill vi bara konfigurera en standardiserad BI-lösning i Power BI. Detta innebär mycket tid sparring mellan användarna på deras webbplats och utvecklarna på vår webbplats. I denna fas är önskan att hitta svar på vad som krävs för att få en väl fungerande plattform. Projektet är lämpligt för små och medelstora företag med behov av en ny BI-plattform.

Vårt mål med Visma bWise är att ge insikt så att alla i branschen kan fatta datadrivna beslut. Med Analytics for Power Platforms får ännu fler företag möjlighet att investera i affärsintelligens och se värdet av insikt och analys.

power-platforms-viktoria.jpg

Kurs-bild.png

Kort om Power BI

Power BI är ett affärsintelligensverktyg som används för att få insikt i relationer i data. Verktyget är dynamiskt, vilket möjliggör borrning i data, jämförelse mellan företag eller divisioner, se kopplingar mellan visualiseringar, avgränsning av segment eller tidsavgränsningar och mycket mer.

Med en välstrukturerad dataarkitektur kommer verktyget att möjliggöra insikt i data i en bråkdel av tiden det tar att hitta svaret på detsamma med en annan kontorprodukt.

Vill du bli pilotkund?

Vill du bli pilotkund eller har du frågor om Analytics for Power Platforms? Kontakta oss!