Från datalager till modern dataplattform

Om varje rapport måste tillhandahålla sin egen datainsamling, sammanställning, klippa och klistra och beräkna hur den går, är chansen stor att du går till möten med olika uppfattningar om läget. Mycket av mötena går till att diskutera vem som har kommit ihåg att ta med tillräckligt med information och överväga att undantagen är korrekta. Den tiden kunde ha använts för att prata om förbättringsåtgärder.

Dessutom används oproportionerligt mycket tid av viktiga nyckelpersoner till manuellt arbete för att slutföra försäljningsöversikter, lönsamhetsanalyser, trenddiagram, marknadsanalyser och ett stort antal andra kritiska insiktselement som håller verksamheten på rätt spår.

Dataplattformen är en modern version av "rapportdatabasen" eller "datalageret", men skillnaderna är stora.

Vad får du se under webbinaret?

Se hur en modern dataplattform kan byggas och hur lätt det är för affärssidan att dra nytta av den. Du kommer att se praktiska exempel och demonstrationer av nyckelelement så att det blir lättare att förstå vad detta betyder.

Inte minst följer vi en datamängd på resan från ett ERP-system, in i en modern dataplattform och fram till analysen och insikten, eftersom våra leveranser också är iterativa med kort tid från källa till destination.

Innehåll

  • Från datalager till modern dataplattform. Vad är skillnaden?
  • Från on-prem till molnet eller hybrid
  • Vinster med att göra data tillgängliga
  • Värdet av helt nya data i analyserna
  • Automatisering: Alltid uppdaterad, alltid korrekt

OBS! Detta webbinar genomförs delvis på norska.

Föredragshållare

torstein-thorsen.png

Torstein Thorsen
Senior rådgivare, Visma bWise

per-anders-waaler1.png

Per Anders Waaler
Teknisk arkitekt, Visma bWise

Tiden för anmälan har passerat.

kalender.png