Vill du lära dig mer om TimeXtender? 

I detta webinar tittar vi närmare på de moderna metoderna och verktygen för data management. Innehållet presenteras i konsumentmiljö med tillhörande autogenererade affärsdata som är anpassade för avancerade analyser och visualiseringar. Introkuktionen passar bäst för dig som inte redan använder TimeXtender och som är nyfiken på om lösningen kan vara något för ditt företag.

I TimeXtender är åtkomsten till datakällor oerhört enkel och ETL-skript, såväl som tillhörande dokumentation, genereras automatiskt. Källdata presenteras enkelt och snyggt samtidigt som dataintegriteten behålls genom användarvänliga workflows och smart automatisering. 
Detta går vi igenom:
  • Vi går igenom exempel på hur man använder rådata från olika källor.

  • Vi tittar närmare på att hämta data från ett generiskt ERP-system. 

  • Vi behandlar konsekvensanalyser, autogeneration av dokumentation och visualisering av dataflöden.

  • Vi skapar ett scenlager där vi kombinerar tabeller från olika källor för att sedan göra dem tillgängliga i ett modernt datalager och göra det förståeligt för användarna.

  • Vi visar hur du kan skapa semantiska modeller mot populära verktyg som Qlik, Tableau och Power BI. Detta ger dig full kontroll över var data hamnar, med spårning från källa till användare.

  • Vi skapar en komplett användarupplevelse, med alla element vi har lärt oss. 

Anmäl dig här!