On demand-webinar
TimeXtender - en modern och komplett data management plattform

 

I denna digitala introduktionskurs tittar vi närmare på de moderna metoderna och verktygen för data management. Innehållet presenteras i konsumentmiljö med tillhörande autogenererade affärsdata som är anpassade för avancerade analyser och visualiseringar.

I TimeXtender är åtkomsten till datakällor oerhört enkel och ETL-skript, såväl som tillhörande dokumentation, genereras automatiskt. Källdata presenteras enkelt och snyggt samtidigt som dataintegriteten behålls genim användarvänliga workflows och smart automatisering. 
Detta går vi igenom:
  • Vi går igenom exempel på hur man använder rå data från olika källor.

  • Vi tittar på exempel från CRM, Excel och databaser.

  • Vi behandlar konsekvensanalyser, autogeneration av dokumentation och visualisering av datalinjen.

  • Vi skapar ett scenlager där vi kombinerar tabeller från olika källor för att sedan göra dem tillgängliga i ett modernt datalager och göra det förståeligt för användarna.

  • Vi visar hur du kan skapa semantiska modeller mot populära verktyg som Qlik, Tableau och PowerBI. Detta ger dig full kontroll över var data hamnar, med spårning från källa till användare.

  • Vi skapar en komplett användarupplevelse, med alla element vi har lärt oss, inklusive visualiseringar för slutanvändaren.

 

Få tillgång till introkursen här!