Visma Financial Solutions fick värdefulla insikter genom att strukturera data i en enhetlig plattform med TimeXtender och Qlik. 

Visma Financial Solutions (VFS) täcker hela inkassoprocessen - från faktura till betalning. Tjänsterna de tillhandahåller inkluderar fakturaproduktion och utskick, betalningsuppföljning, juridisk inkasso och rådgivning. VFS erbjuder även automatisk insamling integrerad med kundernas affärssystem från Visma.

Behov

Visma Financial Solutions hade flera olika källsystem relaterade till fakturering och inkasso, samt ett separat system som användes för att följa upp och fakturera sina kunder. De hade ett behov av att sammanställa data från dessa olika källor så att de kunde få en överblick av hela inkassoprocessen, från fakturering till avslutat inkassokrav.

En annan viktig faktor var behovet att få tillgång till aktuell data upp till flera gånger om dagen och kunna fördjupa sig i olika tidsperioder, specifika kunder, jämföra siffror över tid och följa produktionen noga från dag till dag. De ville samla in och strukturera data på ett och samma ställe, så att all vidare analys eller hantering av data skulle baseras på en enhetlig datakälla, snarare än flera olika källsystem.

Logos.jpg

Lösningen

Visma Financial Solutions valde att bygga ett datalager, och sedan använda datalagret som datakälla för datavisualisering och analys med ett visualiseringsverktyg. 

Visma bWise byggde datalagret med TimeXtender, ett modernt och kraftfullt verktyg för att bygga och underhålla ett professionellt datalager. TimeXtender har bra stöd för datainsamling från olika system, bra spårbarhet och bra stöd för historisk data. TimeXtender erbjuder också möjligheten att skicka förstrukturerade datamodeller till datavisualiseringsverktyg som Qlik. På så sätt behöver VFS bara underhålla sin data på ett ställe och när TimeXtender uppdateras med aktuell data uppdateras Qlik-modellen samtidigt.

En viktig del i arbetet med att skapa insikt och använda underlag för beslutsstöd är att se till att hela verksamheten är samlad kring "en sanning", det vill säga att man talar samma språk. Därför tog Visma bWise fram ett heltäckande konceptbibliotek som hela verksamheten kan jobba utifrån.

Som datavisualiseringsverktyg valde Visma Financial Solutions att använda Qlik Sense eftersom verktyget har mycket kraftfull funktionalitet för analys, där användaren snabbt och enkelt kan fördjupa sig i olika dimensioner, se sina nyckeltal eller skapa egna visualiseringar med fördefinierade måltal eller dimensioner. Visma bWise ansvarade för att extrahera data från TimeXtender och utveckla visualiseringar i Qlik Sense. Den grafiska presentationen av data ger VFS en enkel och tydlig överblick av dagsfärsk data.

Med TimeXtender och Qlik Sense har VFS sammanställt sin data till en enhetlig informationsplattform, och fått insikt i sin data med hjälp av lättillgängliga och tydliga dashboards i Qlik Sense. Lösningen utvecklad av Visma bWise gör att VFS nu kan filtrera och fördjupa sig i sina kunder eller distributionsmetoder, se trender över tid, få uppdaterade nyckeltal för bland annat produktionsvolym flera gånger om dagen, få en överblick över nya kunder eller kunder som är på väg att churna (kundborfall).

Resultatet

Lösningen som har utvecklats av Visma bWise i TimeXtender och Qlik Sense ger Visma Financial Solutions insyn i värdefull data som de tidigare inte haft tillgång till. De kan nu relatera till "en sanning", eftersom deras data är samlad och strukturerad i en enhetlig informationsplattform. Underhåll av data sker på ett ställe och all analys och insikt baseras på samma databas. Senaste siffror visualiserade i Qlik Sense skapar förutsägbarhet, och gör det enkelt att jämföra nyckeltal för tidigare liknande perioder.

Kostnadsfri demo, frågor eller funderingar?

niclas_original.png

Niclas Wigh

Växel: 010-1411200
niclas.wigh@visma.com