Palette Software - dynamisk analys och insikt med Power BI

Med den nya lösningen öppnar Palette dörren när det gäller tillgång till insikt. Nu används tiden till att öka insikten mer och mer varje månad.

Behovet

Palette Software är ett internationellt företag med kontor i Norden och USA. Palette levererar lösningar för fakturahantering och automatiserar hela processen från mottagande av faktura, genom godkännande, avtal, inköpsorder etc. till betalning.

Palette kämpade med en alltför manuell process för att ta fram ekonomiska rapporter och försäljningsrapporter. Rapporterna var på PowerPoint / Excel-nivå, vilket gjorde det svårt att skapa rätt förutsättningar för kommunikation och analys.

Företagen i koncernen fick tidigare arbeta självständigt och oberoende. Dotterbolagen hade sina egna lösningar, så det fanns också manuella processer för att få en övergripande översikt för företaget. Palette är nu ett större produktföretag och behöver mer konsekvent rapportering. Det fanns därför ett stort behov av att samla in data med en gemensam datamodell, gemensamma KPI och enhetliga målsiffror.

17_06_21-vsm-0880.jpg

Mats Ferm, VD för Palette Software, var tydlig att han ville använda en partner / extern leverantör för att utveckla en lösning. - "Det är viktigt att gå till en partner för att ta fram en lösning. Det tar för lång tid att komma till version 1 om du måste göra allt själv. Det ger bättre framsteg och resultat om du har en professionell partner som tar ledningen i projektet. Det var viktigt för oss att gå bort från en manuell hantering av verksamheten och över till ett mer datadrivet sätt att hantera verksamheten. "

palette3.jpg

Lösningen

Tidigare rapporterade Palette allt manuellt. Och även om du återanvänder element från månad till månad, så blir det ändå att du gör samma uppgifter om och om igen. Eftersom ingen har obegränsad tid leder det till en konstant återskapande som skapar den grundläggande rapporteringen, och det finns aldrig tid att ta analysen ett steg längre. Det innebär att du bara får en glimt av insikt - den nuvarande situationen.

Med vår nya lösning öppnar vi dörren helt när det gäller tillgång till insikt. Nu använder vi tiden för att utöka insikten mer och mer varje månad. Till exempel gör vi nu segmentanalys, vi kan dyka mycket djupare in i den data vi har och se orsakssamband. Vad är resultatet och vad är drivare? Vi lägger nu vår tid på analys istället för att rapportera. Front end av lösningen är utvecklad i Microsoft Power BI.

Att lägga till extern information går mycket snabbt för att berika den data vi redan har, och vi upptäcker ständigt många nya saker. Detta är data discovery. Som VD är Mats Frem en av de mest aktiva användarna i lösningen; - Det är ofta fallet i företag att ledningen saknar djupa data, det finns en övergripande insikt. Nu har jag som VD tillgång till allt och gräver djupare. Och det ger mening, som VD vet du i stort sett lite om allt i verksamheten. En moderna VD och CFO har djup kunskap och god kunskap inom data. Det är framtiden.

Nu när vi har fått bra rapporter och bra analyser arbetar vi för att expandera till andra områden. Vi är redan på god väg att utveckla lösningar och analyser relaterade till vår konsultverksamhet, så att vi får en djupare insikt.

Resultatet

Vi har nu betydligt bättre insikt i vår verksamhet. Vi fick snabbt inblick i kopplingen mellan ekonomiskt resultat och vad som driver det. Vi upplever nu att vi har de förutsättningar som krävs för att utvecklas snabbt för att ligga i framkant på vår marknad.

Vi är mycket nöjda med Visma bWise som partner. Det är praktiskt att de har kontor i både Norge och Sverige och vi har arbetat mycket bra med dem under hela processen över landets gränser. Det var relativt snabbt att få lösningen på plats, och vi arbetar nu med att få in ytterligare analyser och insiktsmodeller.

Eftersom vi äger och utvecklar våra egna produkter i portföljen, överväger vi att lägga till mer insikt i de lösningar som vi också erbjuder våra kunder. Det kommer att vara ett mycket användbart tillägg för våra kunder.

Vi har nu betydligt bättre insikt i vår verksamhet. Vi fick snabbt inblick i kopplingen mellan ekonomiskt resultat och vad som driver det. Vi upplever nu att vi har de förutsättningar som krävs för att utvecklas snabbt för att ligga i framkant på vår marknad.

Mats Ferm, CEO, Palette Software

palette-software-logo.jpg

Kostnadsfri demo, frågor eller funderingar?

Tveka inte att kontakta oss!

niclas_original.png

Niclas Wigh

Växel: 010-1411200
niclas.wigh@visma.com