topbannerfi.png

Folkspel - sidobilder-qliksense.png

 

Folkspel - sidobilder-citat.png

janolsen.png

Folkspel Ideell Förening - Qlik Sense-lösning för optimala kampanjer

Folkspel är föreningslivets eget spelbolag som har i uppdrag att generera pengar till Sveriges föreningsliv och hjälpa Sveriges föreningar och riksorganisationer att få en stabil ekonomisk tillväxt. 

Kravställning

Folkspel hade valt att migrera från QlikView till Qlik Sense men hade behov av scriptstöd i den applikation som används för att ta fram urval till kampanjer. Detta hade tidigare lösts med VBScript i QlikView. Utmaningen låg i att scriptstödet var centralt för att kunna migrera den tänka applikationen och därmed avveckla QlikView helt. I detta projekt löstes det hela med en Qlik Sense-mashup där JavaScript utgjorde scriptstöd.

Vårt uppdrag

För Folkspel Ideell Förening har vi på Visma bWise satt upp ett Qlik Sense-baserat urvalssystem för att utifrån CRM-data skapa urval som utgör underlag till kampanjaktiviteter av olika slag. Detta ger Folkspel möjlighet att med god precision skapa urval med hänsyn tagen till såväl kampanjtyp, målgrupp och stipulerad budget för kampanjen - samtidigt som man säkerställer att alla lagkrav (som till exempel GDPR) efterföljs. Qlik Sense-lösningen har kompletterats med en Machine Learning-algoritm för att ytterligare vässa precisionen i de urval som görs.

Resultatet

Folkspel använder applikationen till att selektera bland CRM-data. Denna data används sedan som input till olika typer av kampanjaktiviteter i olika kanaler. Målet är att nå så många som möjligt i den målgrupp man vill vända sig till - men samtidigt inte kontakta personer som av olika anledningar inte skall kontaktas. Med urvalsmöjligheterna i Qlik Sense kan man få mycket hög precision vad gäller båda aspekterna.FOKUS exempel 2.png

I Folkspels urvalsapplikation FOKUS är det möjligt att skräddarsy urval genom att jobba med Qliks associativa urvalsfunktionalitet, med såväl OCH- som ELLER-logik. Möjlighet finns också att göra standardiserade rensningar av olika slag beroende på vilken typ av Kampanj som skall utföras, och även att slumpmässigt reducera antalet som ingår i urvalet om så önskas.

Kostnadsfri demo, frågor eller funderingar?

niclas_original.png

Niclas Wigh

Växel: 010-1411200
niclas.wigh@visma.com