"Integrationen mellan QlikView och Bizview gick väldigt smidigt
och systemen fungerar klockrent tillsammans"

- Mikael Niklasson, Business Controller

  
     

Om Almondy

Almondy är ett svenskt bageri som bakar och säljer tårtor både inom detaljhandeln och restaurang & storkök. Det började med ett litet bageri i Göteborg och har nu växt till en av de största tillverkarna av tårtor i Sverige.

Vårt uppdrag

Innan vi implementerade Bizview hos Almondy arbetade de med en egenutvecklad databas som med manuell handpåläggning fylldes med utfall från affärssystemet och mappningstabeller mellan systemen. Transparensen mellan systemen var bristfällig och svår att överblicka. Med Bizview fullt integrerat mot deras Qlik-miljö utgörs basen av en redan validerad datakälla, som uppdateras genom ett klick, och som sedan ligger till grund för Bizviews strukturerade budget- och prognosprocess med dess Excel-liknande formulär.

 

Snabbare prognosprocesser och förbättrat samarbete

Hur kom det sig att ni valde Visma bWise som er BI-leverantör?

Vi hade redan ett bra samarbete gällande QlikView så när vi ville börja med Bizview kändes det naturligt att fortsätta det samarbetet. Våra kravspecifikationer för en BI-leverantör var att de ska va kunniga, effektiva och lättillgängliga, vilket vi fann i Visma bWise.

Vilka verktyg använder ni och för vilka funktioner?

Vi började med QlikView som används i princip av alla delar i bolaget. Vi har applikationer för ekonomi, produktion, kvalitet och lager.

Sen ville vi börja med Bizview för prognos och budget, och projektgenomförandet gick väldigt smidigt och effektivt. Vi använder Bizview för försäljningsprognoser och snart kommer vi även lägga försäljningsbudget för första gången. Det var även en väldigt smidig integration mellan QlikView och Bizview och systemen fungerar klockrent tillsammans.

Vilken skillnad har ni märkt av i ert företag efter samarbetet med Visma bWise?

Prognosprocessen går snabbare och är mer lättarbetad för alla inblandade. Vi har även bättre möjlighet att säkra datan i varje steg, och det är tydligt att se vem som gjort vad, vilket förbättrar och effektiviserar samarbetet.

- Mikael Niklasson, Business Controller, Almondy

Vill du veta mer om Bizview?

Läs mer om hur Bizview kan hjälpa din verksamhet, eller kontakta oss så berättar vi mer!

Mer om Bizview

Kostnadsfri demo, frågor eller funderingar?

niclas_original.png

Niclas Wigh

Växel: 010-1411200
niclas.wigh@visma.com