Effektiv prognossimulering med Bizview

Folkspel effektiviserade sina affärsplaner med Bizview genom mer effektiv och korrekt affärs- och prognossimulering i ett och samma verktyg.

 • Bizview

Läs hela kundcaset

folkspel_kundcase_front.jpg

fastighetesagarna_kundcase_front.jpg

Modernt och digitaliserat dataflöde

Som ett led i att bli ett modernt och digitalt företag valde Fastighetsägarna Service att se över sina analysverktyg och lösning för datalager. Visma bWise hjälpte till att ta fram en helhetslösning.

 • TimeXtender
 • Qlik - NPrinting

Läs hela kundcaset

Bättre analys med Process mining för UDI

Norska UDI skkulle effektivisera sina processer och utveckla bättre tjänster för användarna. Genom att välja Mehrwerk ProcessMining, som är baserat på Qlik, kunde UDI integrera processvisualisering i sin befintliga BI-plattform.

 • Mehrwerk ProcessMining
 • Qlik 

Läs hela kundcaset

UDI refcase front.jpg

Helsedirektoratet_kundbild_ny.jpg

Datavisualisering hjälper norska Helsedirektoratet att hantera pandemin

Under pandemin var det nödvändigt för Helsedirektoratet, den norska motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten, att sprida viktig och kritisk information som smittotal på ett enkelt sätt. I den akuta situationen hjälpte Visma bWise till att snabbt sätta upp en lösning med datavisualisering och rapporteringsformulär.

 • Power BI
 • Datavisualisering & analys 

Läs hela kundcaset

Optimerad dataplattform med strategisk sparringpartner

Petroleumstilsynet ville investera i en ny dataplattform för att göra data från deras IT-system tillgängliga för analys. Terje Knappen från Visma blev deras strategiska sparringspartner.

 • TimeXtender
 • Power BI

Läs hela kundcaset

petrolium_front_600x300px.jpg

Visma finacial solution_600x300px.jpg

Strukturera data med flera lösningar

Visma Financial Solutions hade flera olika källsystem men fick hjälp av Visma bWise att strukturera data i en enhetlig plattform med TimeXtender och Qlik Sense.

 • TimeXtender
 • Qlik Sense

Läs hela kundcaset

Omvandla datakällor till ändamålsenlig information

I över ett decennium har Derome arbetat tillsammans med Visma bWise som partner, senast i implementationen av TimeXtender. Med data management plattformen TimeXtender har Derome professionaliserat hela miljön genom att automatisera processen och göra data redo för analys.

 

 • TimeXtender
 • Data management plattform

Läs hela kundcaset

derome_referensecase_600x300px.jpg

Kundcase-bwise-ativo.png

Beslutsstöd vid analyser och kreditbeslut

Med hjälp av Visma bWise har hela organisationen blivit datadrivna och kan ta del av samma informationen. Med Qlik Sense har Ativo fått ett beslutsstöd som ger dom nya insikter och kan upptäcka mönster och förutse förändringar.

 • Qlik Sense
 • NPrinting

Läs hela kundcaset

Verksamhetsinsikter och säljstyrning med Qlik

Med hjälp av Qlik har Avida total kontroll på den dagliga verksamheten och kan enkelt se hur deras kunder beter sig och när säljarna ska göra en uppföljning. De kan nu producera och uppdatera forecast på kort och lång sikt, på ett enkelt sätt.

 • Qlik Sense
 • Säljstyrning

Läs hela kundcaset

Kundcase-bwise-avida.png

Kundcase-bwise-almondy.png

Prognosprocesser och försäljningsbudget med Bizview

Visma bWise hjälpte Almondy att integrera budgetverktyget Bizview med QlikView för en snabbare prognosprocess och ett mer effektiviserat samarbete.

 • Bizview
 • Qlik

Läs hela kundcaset

Qlik Sense för optimala kampanjer utifrån CRM-data

För Folkspel Ideell Förening har vi på Visma bWise satt upp ett Qlik Sense-baserat urvalssystem för att utifrån CRM-data skapa urval som utgör underlag till kampanjaktiviteter av olika slag.

 • Qlik Sense
 • Machine Learning

Läs hela kundcaset

Kundcase-bwise-folkspel.png

kundcase-bwise-palette.png

Palette Software - dynamisk analys och insikt med Power BI

Vi har levererat en lösning till Palette Software i Power BI som gör att de kan lägga tid på djupare analyser istället för att rapportera.

 • Power BI
 • Data Discovery

Läs hela kundcaset

Central budget- och prognoshantering med Bizview

Med hjälp av Bizview har Softhouse skapat en gemensam grund för budget- och prognoshantering, där samtliga bolag nu arbetar på samma sätt.

 • Bizview
 • Budget- och prognoshantering

Läs hela kundcaset

 

softhouse_kundcase.png