Gartner® rapport

Marknadsguide för Data Science och Machine Learning-plattformar

Data Science och Machine Learning utvecklas snabbt och en viktig trend är att leta efter en plattform som kan användas av människor i olika roller/discipliner. Målet är att kunna stödja en växande grupp användare som innehar både tekniska och icke-tekniska roller. Detta kallas multiperson DSML-plattformar.

Genom att förenkla användningen av datavetenskap (Data Science) erbjuder man värde till en större målgrupp av icke-tekniska kompetenser. Det kommer att underlätta deras arbete när de gör olika typer av analyser, oavsett om det är beskrivande, diagnostiska, prediktiva eller föreskrivande/rekommenderande analyser. Plattformarna möjliggör också den etiska användningen av AI vilket inkluderar efterlevnad av regelverk, integritet och begränsning av diskriminering.

Ladda ner rapporten för att läsa mer om Gartners marknadsbedömning.

Gartner_AI.png

 

Ladda ner här

Fyll i formuläret för att få rapporten.