2022 Gartner® rapport: Magic Quadrant™ for Data Integration Tools

Varje år publicerar Gartner en rapport som kartlägger flera leverantörer på marknaden för integrationsverktyg. Gartner bedömer de olika leverantörernas vision och förmåga att leverera.

Marknaden för dataintegrationsverktyg har snabbt gått framåt det senaste året, driven av behovet av bland annat multi cloud och hybrid dataintegration.

Gartner antar att:

  • under 2024 kommer manuella dataintegreringsjobb att minska med upp till 50 %
  • vid 2024 kommer AI-baserad datahantering och integration att leda till ett minskat behov av IT-specialister med upp till 30 %
  • vid 2025 kommer integrationsverktyg som inte har funktionalitet för multi cloud hybrid dataintegration genom en PaaS-modell att förlora 50 % marknadsandel till leverantörer/verktyg som gör det.


Fyll i formuläret för att ladda ner rapporten och få en överblick över Gartners bedömning av verktygens olika styrkor och utmaningar.

Gartner_MQ_Integration22.png

Ladda ner rapporten här!

Fyll i formuläret för att få rapporten.

Gartner, Magic Quadrant for Data Integration Tools, 17 August 2022, Ehtisham Zaidi et. al. GARTNER and Magic Quadrant are registered trademarks and service marks of Gartner, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and internationally and are used herein with permission. All rights reserved.