Eckerson: Seven Considerations when Building a Data Warehouse Environment in the Cloud

Den här rapporten har en checklista över sju utmaningar som företag måste tänka på innan de implementerar ett molndatavaruhus. Rapporten identifierar viktiga problem som måste åtgärdas före implementering - såsom design- och utvecklingsfrågor, hybridalternativ, datalagring, prissättning / kostnader och mer.

 

Ladda ner här

Fyll i formuläret så skickar vi guiden till dig!