Eckerson: Djupdyk i automatisering av datalager

Genom att automatisera de uppgifter som kan automatiseras sparar du mycket tid som istället kan användas till att få en förståelse för de affärsbehov som sker i korsningen mellan affär och IT. En ny rapport från analytikern Eckerson ger en djup inblick i data-lagrets automatisering. Du kan lära dig bland annat:

  • Vad är automatisering av datalager?
  • Hur fungerar det?
  • Hur man bygger ett datavaruhus?

DeepDive.png

Ladda ner här

Fyll i formuläret så skickar vi guiden till dig!