Data Management

Med mer automatiserade processer kan ni samla alla olika datakällor för centrerad kontroll, på ett snabbt och smidigt sätt.

Boka demo

En modern och komplett data management plattform

Med Discovery Hub kan ni möta de snabba ändringar som uppstår i dagens affärsbehov, där de traditionella ETL verktygen saknar flexibilitet,
enkelhet och den automatisering som krävs för att möta nya förfrågningar och behov.

Alla datakällor i en plattform

I Discovery Hub kan ni samla alla olika datakällor för en mer centrerad kontroll, och på ett smidigt sätt hantera användare.

Automatisering utan kod

Discovery Hub automatiserar processen och får dokumenterad data på rätt plats, i rätt form och redo för analys. 

Snabbare insikt i data

Tack vara automatisering och den snabba datarörelsen, blir tillgången till analysdata omedlebar.


Vi är en TimeXtender partner

Upptäck möjligheterna med Discovery Hub

Läs mer om nyckelfunktionerna med Discovery Hub.


 • Följ datan med data lineage - Följ datan till källan och hitta avvikelser med ett klick
 • Enkel konsekvensanalys - Utför konsekvensanalys på tabeller och fält och automatiskt identifiera beroenden och / eller potentiella effekter.
 • Execustion engines with machine learning - Med den intelligenta exekveringsmotorn får du hastighet, smidighet och optimerad prestanda.
 • Perfromance tracking - Alla körningstider ner till de minsta uppgifterna sparas och hjälper till att diagnostisera orsaken när något förändras.
 • Dokumentation - Dokumentation genereras automatiskt och hjälper dig upprätthåll lagstiftningsöverstämmerlse och inkuderar versionskontroller och mallar.
 • Incremental load - Genom att bara ladda nya och ändrade dokument, reduceras laddningstiden drastiskt och förbättrar systemprestandan.
 • Säkerhet - Identifiera användare och rättigheter och aktivera säkerhet på objekt- och radnivå.
 • Semantiskt lager - Data omvandlas på ett relevant sätt som förenklar systemterminologin för användare.
 • Versionskontroll - Med versionskontrollen blir dokumentationen stabil och återställning av projekt görs enkelt med ett klick. 
 • Förändrade dimensioner - All data som förändras över tid stöds fullständigt av Discovery Hub och du kan enkelt bedöma förändringar vid en viss tidspunkt.
 • Flera miljöer - Miljöer för utveckling, testning, produktion etc. stöds och garanterar att produktionsmiljön allt är tillgänglig för slutanvändaren.
 • Full integration med befintligt DWH - Ett traditionellt datalager kan enkelt intregreras i den automatiserade plattformen i en kontrollerad och säker övergång.


Kostnadsfri guide: 5 steg till bättre data management

En undersökning utförd av TDWI visar att 48% av de som deltog lägger mer än 60% av sin tid på att hitta och förbereda data för data- och analysprojekt. Det här är mycket tid som kunde ha sparats!

Vad kan företag göra för att minska den här tiden som används på att hitta och förbereda data? Ladda ner den här guiden som ger dig fem specifika steg du kan vidta nu.

Ladda ner guide


Om TimeXtender

TimeXtender grundades 2006 och är privatägt, med huvudkontor i Danmark och USA. Deras kunder består av stora och medelstora företag som använder sig av deras mjukvaruplattform med hjälp av deras globala nätverk av partners.

Visma bWise är en av deras största partners i norden med kompetens och experis inom data management. 

 

Kostnadsfri demo, frågor eller funderingar?

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke


Johan Örn

Affärsområdesansvarig Datalager

0702-47 30 93
johan.orn@visma.com