BARC: Trend Monitor 2020

Analysföretaget BARC har lanserat årets studie, BI Trend Monitor 2020. Detta är världens största undersökning av BI-trender och fokuserar på de viktigaste drivkrafterna inom BI och datahantering.