Starta företag - så lyckas du

Överväger du att starta eget? Vi på Visma  vill hjälpa dig att lyckas. Att starta företag är en av de största investeringar du gör - både i form av tid och pengar.

Varje år startas mellan 60-70 000 företag i Sverige men många entreprenörer underskattar administrativa uppgifter och offentliga krav. För att ge dig och ditt företag de bästa förutsättningarna för framgång, har vi skapat en checklista på 10 punkter som gör att du kan undvika vanliga "barnsjukdomar" och fallgropar. Vill du ha mera råd och tips eller hjälp med din administration finns vi tillhands att hjälpa dig. 

Lycka till med en framgångsrik företagsetablering!

Lyssna på Annika berätta hur hon startade sitt företag,
Lilla Sigrids Skafferi.

10 goda råd för framgång när du startar eget företag

1. Ha en tydlig idé. All ekonomisk verksamhet bygger på en affärsidé. Affärsidén innebär strategiska val om vilka marknader man vill tjäna samt vilka behov man vill täcka. Det är viktigt att du har en klar uppfattning om detta innan du startar. Diskutera gärna din affärsidé med erfarna aktörer på marknaden.

2. Samla information om privat och offentlig finansiering. Detta kan ge ett välkommet bidrag till den dagliga driften, särskilt när verksamheten är i en uppstartsfas.

3. Kontrollera regelverken. Den grundläggande principen är att vi har fullständig etableringsfrihet i Sverige. Ändå finns det vissa regler för att hålla ögonen på produktion eller försäljning av något som kan vara skadligt eller som samhället av olika skäl vill reglera. Det är därför viktigt att undersöka denna lagstiftning i förväg.

4. Bekanta dig med de lagar och regler som gäller för den aktuella verksamheten som du kommer att bedriva, inklusive de formella kraven för bolagsform, skatte- och avgiftsrättsliga regler, liksom kraven på redovisning och revisionsplikt.

5. Välj bolagsform på den verksamheten du ska bedriva. Detta kan påverka förmågan att anskaffa kapital, styrelsesammansättning och möjlighet till ägarstyrning.

6. Välj styrelseledamöter. Tänk över vem du vill ha styrelsen. Rekrytering av styrelsemedlemmar handlar inte bara om formella kvalifikationer och erfarenhet, det handlar också om personlig tillit och kemi.

7. Se till att du har goda styrprocesser. Detta säkerställer legitimitet och ansvarsskyldighet för de beslut som fattas. En möjlighet är att använda professionella aktörer med erfarenhet från styrelsearbete till verksamheten.

8. Skapa anställningskontrakt och försäkringar. Eftersom du är arbetsgivare måste du ha ett skriftligt anställningsavtal med dina anställda. Du måste också förbereda eventuella försäkringar som skyddar dig som företagare samt arbetarrättsliga krav som ger en säker arbetsmiljö. Fråga gärna de som har liknande verksamhet hur de gjort. Bekanta dig med de regler som gäller när du har anställda i ditt företag.

9. Håll fokus på din verksamhets vision och mål i det dagliga arbetet. Visionen kan vara ett viktigt verktyg och drivkraft att utveckla organisationen och uppnå mål.

10. Skapa ett företagskonto på din bank. Blanda inte företagets ekonomi med din personliga. Det kan både vara kostsamt och tidskrävande att städa upp senare. En systematisk distinktion är viktig i det dagliga arbetet. Skapa ett bankkonto för ditt företag och betala alla kostnader med intäkter från verksamheten.

Visma har duktiga rådgivare med lång erfarenhet som kan bistå dig vid etableringen av ett företag.

 

Kontakta oss i dag, så hittar vi den lösning som passar dig bäst: 
E-post: smart.info@visma.com

Kontakt