Vismas starka utveckling fortsätter

Visma, som är Nordens ledande leverantör av programvaror och tjänster på ekonomiområdet, upplever en fortsatt kraftfull utveckling. Även för tredje kvartalet redovisar koncernen starka siffror. Både omsättning och vinst ökar jämfört med samma period i fjol.
Omsättningen under det tredje kvartalet 2008 uppgick till 675,5 miljoner kronor*, vilket ska jämföras med 592,7 miljoner förra året. Det ger en tillväxt på omsättningssidan med 14 procent. Med hänsyn till valutajusteringar blev den organiska tillväxten 10,8 procent.
Omsättningsökningen är resultatet av en positiv utveckling på de marknader där Visma verkar och en ökad efterfrågan på företagets produkter och tjänster.
Årets omsättning upp 12 procent
Tredje kvartalets rörelseresultat (EBITDA) blev 135,7 miljoner. Det ger en ökning med 7,7 procent jämfört med förra året, då resultatet var 126 miljoner.
Under årets första nio månader summeras Vismas omsättning till 2 214 miljoner, en ökning med 12 procent jämfört med samma period i fjol. EBITDA uppgår till 404 miljoner (358 miljoner 2007), vilket motsvarar en ökning med cirka 13 procent.
– Många människor blickar troligen med oro framåt mot de ekonomiska rapporter som kommer att presenteras i de nordiska länderna den närmaste tiden, säger Visma koncernchef Øystein Moan.
– Det är troligt att osäkerheten är särskilt stor när det gäller företagens utveckling med avseende på tillväxt och avkastning. I sådana tider av finansiell oro är vi väldigt glada att kunna leverera en stark rapport – både när det gäller tillväxt och vinst, säger Øystein Moan.

För mer information kontakta
Øystein Moan, CEO Visma AS, tel +47 920 80 000

*/ Samtliga belopp i texten anges i norska kronor

0