Visma Blogg Sverige

Visma växte sig genom krisen

Visma har klarat sig bra under det senaste årets finanskris. Det tredje kvartalet 2009 blev en ny stark period för koncernen med den bästa vinsten någonsin.

Både omsättning och vinst förbättrades jämfört med samma period förra året, vilket indikerar att efterfrågan på Vismas produkter och tjänster ökar. Vinsten (EBITDA) blev 177,5 miljoner norska kronor jämfört med 135,7 miljoner det tredje kvartalet förra året.

Vismakoncernens omsättning ökade till 749,9 miljoner norska kronor tredje kvartalet 2009 jämfört med 675,5 miljoner samma kvartal i fjol. Sammantaget ger dessa siffror en omsättningstillväxt på 11 procent och en vinstökning på drygt 30 procent.

Vismas samtliga ekonomiska rapporter med kommentarer från ledningen finns på www.visma.com.

För mer information kontakta
Øystein Moan, koncernchef i Visma, +47 920 80 000

0