Visma Sirius Summer Internship

Skrevet av: Eivind Solbakken

Vi er 7 studenter fra NTNU som holder til i helt nye lokaler i Bjørvika, og vi trives veldig godt. Eivind, Jørgen og Jon studerer datateknikk, Øystein og Jonas kommunikasjonsteknologi, Andreas studerer industriell økonomi med spesialisering innenfor datateknikk og Hilde studerer informatikk.

De første to ukene gikk hovedsaklig ut på å bli kjent med Visma Sirius og hvilke teknologier vi kommer til å bruke i prosjektet utover sommeren. Vi har hatt flere kurs og workshops hvor vi blant annet har fått inføring i GIT, Spring, sosiale medier og et artig Scrum-kurs hvor vi bygget lego med varierende hell. Vi var også på besøk hos Nav og fikk et lite innblikk i hvordan det er å jobbe med et av Visma Sirius’ største prosjekter, i tillegg til et besøk hos Visma på Skøyen hvor vi lærte om presentasjonsteknikk. Nå har vi nettopp startet å jobbe med sommerprosjektet, så det vil nok ta resten av tiden vår frem til 5. august.

Sommerprosjektet går hovedsaklig ut på å profilere Visma Sirius gjennom en Android applikasjon og en Facebookside. Android applikasjonen skal rette seg mot studenter og andre potensielle søkere, hvor en bruker blant annet kan få informasjon om Visma Sirius’ bedriftpresentasjoner, intervjurunder, nyheter, kontaktinformasjon og ikke minst delta i quiz. I utviklingen av Facebooksiden ligger utfordringen i å finne ut hvordan vi kan gjøre den mest mulig interessant, slik at den ikke bare blir en statisk nettside med “kjedelig” fakta. Vi har vært inne på tanken om å utvikle et lite spill som skal legges ut på siden, men hva som vil skje fremover er fortsatt ganske usikkert.

Vi har alle fått et veldig godt inntrykk av Visma Sirius og alle som jobber her. Sommerprosjektet er veldig lærerikt og interessant og det blir spennende å se hvordan sluttresultatet blir. Lokalene til Visma Sirius er det heller ingenting å si på, med flott utsikt utover Oslofjorden og Operaen fra 16. og 17. etasje i Bjørvika. Vi gleder oss til fortsettelsen!

0