Visma Proceedo sår för framtiden

On Demand business är växande och långsiktigt business…. därför tycker vi att trädplantering symboliserar vår verksamhet bra. Prenumerar du på vår blogg så planterar vi två träd. Träden planteras i Afrika, för att dels ge människorna ved, frukt, foder till djuren, skugga, byggmaterial och förbättra jorden dels för att förhindra jorderosion, liksom för att indirekt bevara nuvarande skog. Du får ett bevis på planteringen ifrån Vi-Skogen om du anmäler din email adress till Visma Proceedo bloggen.

Hälsningar Emelie

0