Visma Proceedo på Upphandlingsdagarna 2009!

Upphandling i förändring – politik, strategi, ekonomi, juridik.

Konferensen är i år förlagd till Folkets Hus, City Conference Center,Barnhusgatan 12-14  i Stockholm och arrangeras den 4 – 5 februari. Upphandlingsdagarna är årets hetaste upphandlingsseminarium och besöks av upphandlare/inköpare, ekonomer och verksamhetschefer från hela den offentliga sektorn.

Upphandlingsdagarna vänder sig självklart till alla som berörs av den offentliga upphandlingen.

Upphandlingsdagarna är platsen där upphandlarnas samlade erfarenheter, innovationerna, de politiska visionerna, nyheterna och expertkunskapen smälter samman och ger ny insikt och inspiration.
 
Representant från Visma Proceedo är Erik Bergseth.

Hoppas att vi ses där!

0