Skip to main content

Visma Proceedo och ESV

Visma Proceedo fick torsdagen den 16 juni meddelande om beslut- Upphandling av statligt ramavtal, E-handelstjänst.

Ekonomistyrningsverket har slutfört prövningen och, för anbud som visat sig uppfylla kraven, utvärderingen av inkomna anbud enligt de förutsättningar som angivits i förfrågningsunderlaget.

Resultatet av den genomförda prövningen innebär att Ekonomistyrningsverket fattat beslut om att anta anbud lämnade av Logica Sverige AB, Visma Proceedo AB och eBuilder Sweden AB.

Pris Uppfyllande bör-krav (%) e-Handelstjänstens användbarhet (%)
Logica 128 MSEK 82,15 56,90
Visma 147 MSEK 82,96 78,00
eBuilder 472 MSEK 68,41 52,90

Myndigheterna i Sverige är ca 240 st och har totalt ca 240 000 anställda. Regeringen har beslutat att samtliga myndigheter senast vid utgången av 2013 ska hantera sina beställningar elektroniskt. ESV leder och samordnar detta arbete. I tillägg till detta finns ett anta statliga bolag och stiftelser som har rätt att avropa på detta ramavtal.

Två leverantörer har lämnat in ansökan om överprövning till Förvaltningsrätten i Stockholm.  ESV kan inte teckna ramavtal innan Förvaltningsrätten har behandlat de inkomna ansökningarna. 

Vi hoppas givetvis att denna process inte senarelägger införandet av e-handeltjänsten hos myndigheterna i alltför stor utsträckning. Mer information kommer så snart vi vet något mer i frågan!

Somriga hälsningar Rickard

Mest populära

  • Digital AW går att anpassa efter budget och antalet deltagare

    Tips för en lyckad digital AW

    I oktober har det gått 200 dagar sedan flytten till hemmakontoren i mars. Innan corona var After Work en vanlig aktivitet för att skapa trivsel på jobbet. Så vad krävs för att få till en lyckad digital AW, nu när kollegorna är utspridda? 

  • Tillfälliga regler för julklappar till anställda under corona

    Julklappar till anställda i coronatider

    I år när många sitter utspridda på hemmakontoren kan det bli extra svettigt för arbetsgivarens tomte. Samtidigt har tomten möjlighet att vara extra generös, utan att riskera skattekonsekvenser för mottagaren.