Visma Proceedo medverkar på konferens om Inköp av indirekt material och tjänster

Plats är Hotell Birger Jarl i Stockholm och datumet är den 9-10 december 2009.
Några av de intressanta talarpunkterna är:

Uppföljning av indirekta inköp i en decentraliserad inköpsorganisation
Hur marknadsförs inköpsfunktionen internt?
KPI:er för uppföljning och utvärdering av leverantörernas prestationer

Hälsningar Emelie

0