Visma Proceedo 2009

God Fortsättning

 

Visma Proceedo lämnar ett framgångsrikt 2008 med över 20% tillväxt för att med stor tillförsikt gå in i 2009 med samma tillväxtmål.  Trots den omtalade ekonomiska situation, så ser jag att vi ligger rätt tiden med våra produkter och tjänster. Vi har redan tecknat flera nya kontrakt. 

I slutet av kvartal ett kommer Visma Proceedo lansera ett nytt användargränssnitt under namnet Nordic Cool,  precis som namnet antyder anammar gränssnittet det nordisk stilrena. Syftet är dock att ta steget in i nästa generation av användarvänliga system för avtalshantering, inköp och fakturahantering.

 Hälsningar Rickard

 

0