Visma på SOI:s årskonferens

Visma finns för fjärde gången med som som utställare under SOI:s årskonferens. Denna gång går färden till Storsjöteatern i Östersund den 22-24 mars 2010. 
Temat för årets konferensen är ”Upphandling i nya perspektiv”.

Om SOI
SOI – Sveriges Offentliga Inköpare – är en ideell förening bestående av offentliga upphandlare
(upphandlingschefer, jurister, upphandlare, mfl), vars syfte är att förbättra förutsättningarna för
offentlig upphandling bl.a. genom att skapa nätverk, erbjuda utbildningar, rikstäckande
seminarieserier och regionala aktiviteter. SOI påverkar även den offentliga upphandlingens utveckling
genom opinionsbildning, debatt, remissyttranden med mera. SOI har idag cirka 1100 medlemmar.

Hoppas att vi ses där!

Hälsningar Emelie

0