Visma levererar e-handelslösning till Karlstads universitet

Visma Proceedo har fått förtroendet att leverera en e-handelslösning till Karlstads universitet. Leveransen från Visma Proceedo innehåller förutom systemstöd för fakturahantering även kanal för e-faktura och integrationer. Årligen kommer 28 000 leverantörsfakturor att hanteras i systemet.

Vi är stolta över att Karlstads universitet kom fram till att Visma kunde erbjuda den bästa lösningen för deras behov, säger Rickard Hansen, vd Visma Proceedo. Affären är ytterligare ett bevis på att Vismas lösningar är väl anpassade för att effektivisera fakturahanteringsprocesserna hos decentraliserade organisationer som universitet, kommuner och större tjänste- och tranportföretag.

Karlstads universitet känner sig trygga i den lösning som Visma levererar. Förutom att få ett modernt och användarvänligt system är vi också förberedda på e-handel genom Visma Proceedos verktyg för detta, säger Fredrik Persson Jonhed, upphandlingschef Karlstads Universitet.

För mer information kontakta
Rickard Hansen, vd Visma Proceedo, 08-588 848 00, rickard.hansen@visma.com

Karlstads universitet är ett av landets yngsta. Det bildades 1999 och har idag 1 000 anställda och 12 000 studenter. Erfarenheten av att utbilda sträcker sig dock ända tillbaka till 1843 då lärarutbildningen startade. Karlstads universitet utmärks av en balans mellan akademisk och samhällsinriktad verksamhet. All forskning bedrivs i nära samarbete med andra samhällsaktörer. Karlstads universitet skapar nytta för det omgivande samhället utan att göra avkall på den akademiska integriteten. www.kau.se.

Visma ger små och stora företag, handel, offentlig verksamhet, organisationer och föreningar effektiva lösningar för ekonomisk administration och verksamhetsstyrning. Vismakoncernen har 3.500 anställda i Norge, Sverige, Finland, Danmark, Holland och Rumänien. I Sverige sysselsätts 1.000 personer.

0