Växande intresse för e-fakturering bland företagen

 

Att komma ingång med elektronisk dokumenthantering – inte minst då e-fakturering – är den viktigaste faktorn för att svenska företag ska bli mer konkurrenskraftiga. Det här framgår av Vismas Effektivitetsbarometer 2008, där företag med 5 till 50 anställda svarat på frågor om effektivitet och verksamhetsutveckling.

I undersökningen uppger nästan sex av tio tillfrågade företagsledare att deras verksamhet måste bli mer effektiv för att de ska vara konkurrenskraftiga. För att lyckas med det bedöms elektronisk dokumenthantering vara mest betydelsefull.

Fördubblat antal e-fakturor
62 procent anser att elektroniska tjänster är viktiga för deras konkurrenskraft och 55 procent att tjänsterna dessutom gynnar deras miljöprofil. På frågan om företaget planerar att börja med elektronisk kundfakturering inom ett år uppger 11 procent att de ska göra det, vilket skulle innebära mer än en fördubbling jämfört med idag.

Fakta om fakturor
I Sverige produceras 1,4 miljarder fakturor under ett år. Dessutom följs var tionde faktura av en påminnelse, alltså ytterligare 140 miljoner fakturor. Bara 6-7 procent av alla fakturor skickas elektroniskt.

Hälsningar Emelie

 

0