Skip to main content

Välkommen Strängnäs Kommun

Vi är mycket glada över att kunna välkomna Strängnäs Kommun som ny kund till Visma Proceedo!

Proceedos On Demandlösningar för inköp- och fakturahantering skall implementeras som ett led i Strängnäs strävan att effektivisera de administrativa processerna kring avrop och fakturahantering, samt att öka ramavtalsefterlevnaden mot tecknade avtal.

För mer information, kontakta Emelie Lindfelt 0739 789 250.

Mest populära

  • Digital AW går att anpassa efter budget och antalet deltagare

    Tips för en lyckad digital AW

    I oktober har det gått 200 dagar sedan flytten till hemmakontoren i mars. Innan corona var After Work en vanlig aktivitet för att skapa trivsel på jobbet. Så vad krävs för att få till en lyckad digital AW, nu när kollegorna är utspridda? 

  • Tillfälliga regler för julklappar till anställda under corona

    Julklappar till anställda i coronatider

    I år när många sitter utspridda på hemmakontoren kan det bli extra svettigt för arbetsgivarens tomte. Samtidigt har tomten möjlighet att vara extra generös, utan att riskera skattekonsekvenser för mottagaren.