Välkommen Strängnäs Kommun

Vi är mycket glada över att kunna välkomna Strängnäs Kommun som ny kund till Visma Proceedo!

Proceedos On Demandlösningar för inköp- och fakturahantering skall implementeras som ett led i Strängnäs strävan att effektivisera de administrativa processerna kring avrop och fakturahantering, samt att öka ramavtalsefterlevnaden mot tecknade avtal.

För mer information, kontakta Emelie Lindfelt 0739 789 250.

0