Tillbaka till huvudmeny

Tveksam kamerabevakning på skolor och förskolor

Många skolor och förskolor använder kamerabevakning i förebyggande syfte samt som en trygghetsskapande åtgärd. Men det görs inte alltid på rätt sätt.

Många skolor och förskolor använder kamerabevakning i förebyggande syfte samt som en trygghetsskapande åtgärd. Ett annat syfte kan vara för att minska skadegörelse och klotter. Men det görs inte alltid på rätt sätt.

På en F-9 skola med ungefär 1100 elever i Mellansverige har en vårdnadshavare anmält skolan till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Skolan har 49 bevakningskameror uppsatta och dessa har enligt rektorn på skolan suttit uppe sedan 2014 och 2017. Barnens identitet kränks enlig vårdnadshavaren och hen vill nu att IMY prövar om kamerabevakningen är laglig.

– Det pågår troligen en hel del tveksam kamerabevakning i landets skolor, eftersom huvudregeln är att det inte är tillåtet. Vi vill därför uppmana människor att lämna in klagomål till IMY om kamerabevakning i skolor som verkar otillåten, säger Jenny Bård, jurist som arbetar i IMY:s kameragrupp.

Det finns ingen samlad bild över kamerabevakning i landets skolor och förskolor. Detta beror på att verksamheten endast behöver söka tillstånd för ytor där allmänheten anses ha tillträde. I övriga utrymmen behövs inget tillstånd, men det innebär inte att man kan sätta upp kameror hur som helst. Enligt IMY måste det finnas ett verkligt problem på platsen för att man ska få sätta upp en kamera. Steg ett är alltid att se över vilka andra möjligheter som finns att lösa problemet.

– Direktiven är stränga eftersom både barn och anställda är särskilt skyddade i dataskyddsförordningen. Barn för att de är skyddslösa och anställda eftersom de står i beroendeförhållande till sin arbetsgivare, säger Jenny Bård.

En viktig aspekt är att verksamheten inte kan sätta upp kameror och sedan bara låta de sitta där år ut och år in.

– Bedömningen av kamerabevakningen ska vara ett levande dokument som följs upp. Har man satt upp en kamera på grund av ett problem ska man inte låta kameran vara kvar år efter år och konstatera att problemet löstes på grund av kameran. Det är inte säkert att det var på grund av den. Det måste utvärderas, enligt Jenny Bård.

Läs också: GDPR och skolan – krävs samtycke från eleverna?

Mest populära

  • Kan arbetsgivare betala ut pengar istället för semester?

    När semesteråret når sitt slut, och de anställda har semesterdagar kvar, vad kan du som arbetsgivare göra? Kan du betala ut pengar istället för att ge medarbetaren semester? Det är en vanlig fråga, och svaret finns i semesterlagen.

  • Räknas restid som arbetstid?

    Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.