Tillbaka till huvudmeny

Tryggt och skönt att digitalt följa processen från anmälan till åtgärd

Rektor Johan Risborn är otroligt nöjd med funktionerna och det juridiska stöd som Draftits produkter erbjuder. Skolan löser själv, tryggt och säkert, juridiska frågor när de uppkommer.

kunskap-lärares-bristande-arbetsmiljo-bakgrund

Friskolan Ängsdals skolor i Bunkeflostrand använder sedan mitten av 2018 verktyget Kränkande Behandling Process. Denna produkt hanterar processen vid anmäld kränkande behandling digitalt. Ängsdals skolor har även Skolledning Expert sedan tidigare som används flitigt, minst ett par gånger i veckan.

Rektor Johan Risborn är otroligt nöjd med funktionerna och det juridiska stöd som produkterna erbjuder. Skolan löser själv, tryggt och säkert, juridiska frågor när de uppkommer. Dessutom sparas det mycket tid när aktuell lagstiftning, omvärldsbevakning och mallar är samlade på ett och samma ställe.

Rektor Johan Risborn Ängsdals skolor i Bunkeflostrand:

”Det är tryggt att ha Kränkande behandling Incident som stöd när kränkande ärenden anmäls. Vi har bara haft verktyget ett par månader och har endast haft ett ärende under denna tid. Det känns bra för alla berörda att vi numera kan följa processen från anmälan till åtgärd digitalt.”

Fakta

Alla situationer där barn och elever upplever sig ha blivit utsatta för kränkande behandling ska anmälas och uppgifterna ska utredas. Det ska inte göras någon värdering av hur allvarlig händelsen är innan den anmäls. Den som utreder uppgifter om kränkande behandling måste skapa sig en självständig uppfattning om vad som har hänt.

Som ett stöd åt utredaren, i den juridiska tolkningen av Skollagen och kränkande behandlingar, har Draftit Skola lanserat Kränkande behandling Incident. Responsen har varit alldeles fantastisk.

Kränkande behandling Incident är ett digitalt verktyg som hanterar hela processen för kränkande behandling, från anmälan till åtgärd. Pappersarbetet minskas och verktyget säkerställer att alla ärenden följs upp – i enlighet med skollagen och dataskyddsförordningen (GDPR). Den grafiska översikten innebär att arbetet kan utvärderas direkt. Startsträckan mellan beslut och uppstart är kort. Draftit Skola har skapat en aktiveringsprocess som inte påverkar den dagliga verksamheten i någon större utsträckning. Det går fint att implementera Kränkande behandling Incident under pågående termin.

Ängsdals skolor i Bunkeflostrand driver förskola, grundskola och fritidshem. grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildning. Idag går drygt 260 elever på skolan.

Mest populära

  • Räknas restid som arbetstid?

    Betald restid – en definitionsfråga med flera svar. Många yrkesgrupper spenderar många timmar i veckan på att resa mellan olika projekt eller arbetsplatser. Det finns tillfällen då restid räknas som arbetstid. Däremot räknas inte resan till och från den ordinarie arbetsplatsen som restid – dina medarbetare har alltså inte rätt till kompensation för tiden de lägger på att ta sig till arbetet.