Trainee-review og nytt prosjekt

Vi har nylig hatt vår andre trainee-review. Oppgaven var å presentere vårt siste prosjekt for traineekoordinatoren og HR-direktøren på kun tre minutter. Det settes store krav til innhold og presentasjonsteknikk når et tomåneders prosjekt skal sammenfattes på så kort tid, men lærerrikt er det.

Nå er jeg i gang med nytt prosjekt, som setter fokus på kundedimensjonen i selskapet. Hvilke informasjon har vi om kundene våre, hvilke informasjon ønsker vi å ha, hvordan ønsker vi å bruke denne informasjonen, og hvilke informasjon er praktisk mulig å ta vare på med eksisterende PSA-miljø? Et bevisst forhold til spørsmål som dette er viktige i enhver konkurransesituasjon.

Særlig spennende er det å arbeide med hvilke verdi denne informasjonen har i et performance management-perspektiv. Jeg blir gitt stort ansvar i arbeidet med å finne frem til lønnsomme måter å bruke kundeinformasjonen vår på.

Benjamin Aker works as a Web Consultant at Visma, bridging the gap between online communications, technology and design. With over 15 years' experience as a digital designer / developer in the advertising business, paired with a strong curiosity, he has a wide range of knowledge of different subjects that come in handy at Visma. Privately, Benjamin composes electronic music in various genres, loves photography and videography, and all things technical. 
Kom i kontakt med Benjamin: