Visma Blogg Sverige

Tidligere Trainee: Cato Eliassen

1.       Hvem er du?

Navn: Cato Eliassen

Alder: 29 år

Bakgrunn: MSc in Management ved Handelshøyskolen BI/Fudan University

 

2.       Fortell om prosjektet du hadde i Software

To prosjekter i Software (Norge)

–          Prosjekt 1 – Contracting

o   Markedskartlegging av aktuelle satsningsområder for Contracting. Prosjektet gikk ut på å gjøre en markedskartlegging og analyse av bygg- og anleggsbransjen for å se hvilke muligheter Contracting hadde utenfor sine etablerte bransjer. Analysen skulle føre frem til et forslag til forretningsplan/-strategi for denne eventuelle satsingen.

–          Prosjekt 2 – Markedsavdelingen

o   Analyse av den eksisterende kundedatabasen til Software (Norge) for å støtte markedsaktiviteter, samt utvikle segmenteringsmodell. Prosjektet gikk ut på å kartlegge hva vi hadde av data på kundene, hvilke data vi kunne benytte oss av og hvordan vi kunne bruke disse. Analysen skulle også føre til en kartlegging av hvilke produkter eller kampanjer det fantes størst potensial for.

3.       Fortell kort om stillingen du har i dag i Software og hvorfor du valgte denne?

Salgssjef for Contracting. Etter at jeg var ferdig som Trainee, hadde jeg fått en følelse av hvordan det var å jobbe i de ulike delene av selskapet (Software) og hva dette innebar. Jeg sto igjen med en vurdering av om jeg ville jobbe med interne prosesser eller direkte ut mot kundene våre. Jeg fikk muligheten til å jobbe med salg i Contracting, og jeg mente at dette ville være med gi meg en bedre forståelse av hvordan business fungerer enn hva jeg ville hatt ved ikke å være i direkte kontakt med kundene og markedet. I tillegg fikk jeg tidlig noen kloke ord av tidligere traineer om å ”velge din sjef”, og i Software (Norge) følte jeg både at jeg fikk mulighetene dersom jeg tok dem, samt at de hele tiden utfordret meg til å utvikle meg. Fra Visma sin side legges det opp til at du skal over i en stilling med lederansvar ila noen år, men at jeg endte i akkurat den stillingen jeg har i dag, skyldes nok både litt flaks, gode ledere og at jeg har tørt å prøve de mulighetene jeg har blitt tilbudt. Ved at mine ledere valgte å satse på meg som ung og uerfaren, gjorde meg ennå mer fokusert på å levere i jobben. Først som salgskonsulent, så som regionsjef for Visma Contracting Vest, og nå som Salgssjef.

4.       Hva er det aller beste med å komme rett fra skolen og inn i Vismas Management Trainee program?

Det jeg mener er det aller beste med det, er den unike muligheten du har til å se ulike deler av selskapet, samt at du får prøvd ut i praksis det du har lært på skolen. Ved å delta i programmet, får du en god innsikt i selskapet fra ulike enheter og problemstillinger som du ikke ville ha fått i en vanlig stilling. Dette gjør at du kan bygge deg en kunnskap og nettverk som er unik å ha med seg videre. Jeg mener dette har gjort meg bedre rustet til å utføre den jobben som kreves for å være med å utvikle Visma videre.

0