I huvudet på ekonomichefen: utmaningar 2016

Vår ekonomichef om utmaningarna 2016 – kundnöjdhet, automatiserade processer, beslutsstöd och IT-säkerhet står på agendan.