Full och flexibel koll på arbetstiden

Vad hade dåtidens arbetare tänkt om de fått veta att i framtiden bär vi runt på stämpelklockan och positionen går att spåra med teknik som kallas geopositionering?