Så väljer du rätt leveransmodell för din IT-strategi

Digitaliseringen leder till en ökad förändringstakt i verksamheter, vilket i sin tur bidrar till ökade krav på anpassningsförmågan inom IT och IT-strategins betydelse i stort. Men hur går man från en traditionell, resursbaserad IT-förvaltning till en som kan hantera högre tempovariationer och förändrade behov?