Tema digitalisering: Så arbetar Falkenberg

Falkenberg har vid flera tillfällen uppmärksammats för sitt digitaliseringsarbete. Vi kontaktade deras IT-chef, Torbjörn Larsson, för att få en förklaring till framgången.