Grattis Maria

Vi på Visma Services är extra glada denna höst då vår Maria Nordstrand har blivit invald i SRF:s styrelse.