Få tillbaka moms efter Skatteverkets rättelser?

Högsta Förvaltningsdomstolen har beslutat att försäljningsmoms som Skatteverket kräver i efterhand bara ska betalas med 20 procent av ersättningen och inte med 25 procent.