Kontrolluppgifter – snart ett minne blott

Snart upphör kravet på kontrolluppgifter. Istället införs nya regler som innebär fler fördelar än nackdelar, för Visma Enterprise kunder.