Småföretagen spolar lagförslag om betalningstider

Landets småföretagare förkastar regeringens förslag om en lagstadgad betalningstid på 60 dagar i affärer mellan företag. Det visar en färsk undersökning från Visma.