Vad hände med användarvänligheten som säljpitch?

Är användarvänligheten en avgörande faktor för framtidens affärssystem? Det tror inte jag i och med möjligheterna till automatisering genom intelligent schemaläggning av processer och rutiner.