Riskbedömning som del i systematiskt arbetsmiljöarbete

En viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet är att göra riskbedömning löpande – för att upptäcka risker och kunna arbeta förebyggande innan någon blir drabbad. En grundlig riskbedömning lägger grunden för de åtgärder som sedan ska utföras.