Så skriver du en bra förfrågan för att hitta rätt affärssystem

Förberedelser och bra underlag är A och O när du går ut med förfrågningar för att hitta rätt affärssystem för din verksamhet. Här finns konkret vägledning och checklistor.