Myndigheter visar vägen till e-beställningar

Vid utgången av 2013 ska alla beställningar inom 240 statliga myndigheter hanteras elektroniskt.