Vad innebär en övergång till Qlik Sense egentligen?

Är det dags för er att ta steget och flytta era applikationer från en QlikView-miljö till Qlik Sense? I detta inlägg tar vi upp de vanligaste frågorna, vad både användare och utvecklare ska tänka på när man ska ta befintliga applikationer från QlikView till Qlik Sense.