Olaglig kameraövervakning på LSS-boende

Datainspektionen har beslutat om en sanktionsavgift mot en kommun där ett LSS-boende har övervakat en boende på ett onödigt integritetskränkande sätt.