Tekniken hjälper Trollhättan effektivisera scheman

I Trollhättans Stad samarbetar schemaläggare med artificiell intelligens, för att snabbt ta fram scheman som sparar tid, skattepengar och värnar hälsan för kommunens vård- och omsorgspersonal.